Secure Fields for JIRA

Home Secure Fields for JIRA

Slajd Udostępniaj to, co chcesz. Zabezpieczaj to, co musisz. Secure Fields Udostępniaj to, co chcesz. Zabezpieczaj to, co musisz. Secure Fields

Zarządzaj uprawnieniami do przeglądania
i edycji pól

Secure Fields dodaje do JIRA bezpiecznie odpowiedniki wszystkich najczęściej używanych pól niestandardowych, m. in. długie i krótkie pola tekstowe, pola liczbowe, data/czas, wybór użytkownika, wybór grupy,
listy pojedynczego i wielokrotnego wyboru.

100% bezpieczeństwa

Wszystkie metody dostępu do danych są zabezpieczone. Nieuprawniony użytkownik nie ma możliwości uzyskania dostępu
do zawartości pola ani przez JIRA, ani przez API, ani przez eksport.

Schematy nadawania uprawnień

Administrator JIRA sam określa schematy przydzielania uprawnień. Uprawnienia obejmują przeglądanie i edycję pola oraz przeglądanie historii pola. Mechanizm wygląda podobnie jak w przypadku JIRA Permission Schemes.

Zobacz, jakie to proste!

Podobają Ci się nasze rozwiązania?