JIRA Portfolio

Home JIRA Portfolio
JIRA Portfolio

Skuteczne połączenie pracy zespołów ze strategią organizacji

Zarządzanie portfelem inicjatyw i projektów w JIRA nigdy nie było łatwiejsze.

Elastyczne, dynamiczne planowanie

Przekazuj członkom zespołów aktualne informacje dotyczące realizowanych i planowanych inicjatyw. Zarządzaj, planuj i przewiduj efektywnie, nawet jeśli działasz w zmiennym środowisku. Wykorzystaj harmonogramowanie zasobów i logikę optymalizacji.

Harmonogramowanie bazujące na zasobach

Łatwa alokacja zasobów i zarządzanie nimi w całej organizacji. Planuj i optymalizuj zarządzanie zasobami wykorzystując możliwe scenariusze dla inicjatyw łączących wiele projektów.

Wiele projektów na jednym ekranie

Wykorzystaj pojedynczy widok inicjatyw, łączący wiele projektów i zespołów. Wyświetlaj alokacje zasobów, powiązania, potencjalne wąskie gardła. Analizuj ich wpływ na plany na każdym poziomie.