Szkolenia Confluence

Home Szkolenia Confluence

Slajd Szkolenia Szkolenia

Szkolenia Confluence

Confluence podobnie jak JIRA to aplikacja firmy Atlassian o szerokim wachlarzu zastosowań. Zastosowanie mechanizmów generycznych umożliwia zmiany interpretacji niektórych obiektów systemu w zależności od potrzeb co wzbogaci możliwości konfiguracyjne. Nasze szkolenia pomogą Państwu w pełni wykorzystać możliwości systemu.

confluence.

Szkolenia będące w naszej ofercie są skierowane zarówno do użytkowników jak i administratorów systemu Confluence. Ich specyfika dostosowana jest do konkretnych potrzeb klienta i zmienia się w zależności od zaawansowania przyszłych uczestników szkolenia, długości użytkowania systemu czy dostępności systemu podczas szkolenia. Dodatkowo można zamówić szkolenie dla popularnych rozszerzeń Systemu JIRA takich jak: Gliffy czy Theme Builder.

Aby przybliżyć Państwu tematykę szkolenia prezentujemy poniżej listę modułów, z których składa się każde ze szkoleń:

Każdy z modułów kończy się demonstracją podczas, której prezentowane są przykłady użycia omawianych kwestii. W zależności od charakteru szkolenia istnieje możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych przez uczestników.

Podczas szkoleń prowadzonych w zakresie produktu firmy Atlassian często wywiązują się dyskusje wzbogacające wszystkich uczestników o przydatną wiedzę, a także pozwalające na dokładne zrozumienie niektórych zagadnień.

Po każdym szkoleniu przeprowadzamy ankietę oceniającą. Wyniki i treść tych ankiet są dokładnie analizowane, a następnie wykorzystywane w celu ciągłej poprawy jakości naszych szkoleń.

Trener

Krzysztof Daukszewicz

Content Manager w firmie Info Design. Na co dzień pracuje z klientami pomagając im w optymalnym wykorzystaniu Atlassian Confluence w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Pracuje z narzędziami Atlassiana od 2014 roku. Specjalizuje się w zarządzaniu treściami i tworzeniu baz wiedzy w Confluence.

circle-cropped (1)

Szkolenia z narzędzi Atlassian prowadzi od 2018 roku. Ma za sobą wystąpienia na konferencjach specjalistycznych, prowadzi webinaria dla klientów wewnętrznych oraz pomaga w procesie tworzenia treści oraz łączenia baz wiedzy w Confluence z Jira Service Management. Wspiera także Info Design od strony marketingowej. Uważa, że odpowiedni sposób przekazania wiedzy i przejrzyste instrukcje to co najmniej połowa sukcesu w nauce narzędzia.

Poznaj mnie na LinkedIn.

Szkolenie Confluence: Podstawowe tworzenie treści + Team Calendars

PODCZAS SZKOLEŃ POZNASZ MIĘDZY INNYMI:

Opis systemu, podstawowa konfiguracja dla użytkownika

Opis tworzenia i stylowania stron

Zarządzanie relacjami pomiędzy stronami

Proste makra oraz kalendarze w Confluence

Opis szkolenia Confluence: Podstawowe tworzenie treści

Szkolenie pozwala użytkownikowi postawić pierwsze kroki w systemie Atlassian Confluence. Przybliża podstawowe pojęcia, wprowadza do pracy z edytorem, pozwala na dodanie do tworzonych stron elementów interaktywnych, wreszcie opowiada o teoretycznych założeniach systemu oraz jego przeznaczeniu.

Wiedza, którą zdobędziesz przyda się niezależnie od tego, jakie stanowisko pełnisz. Oprócz absolutnych podstaw funkcjonowania systemu postaramy się również przybliżyć dobre praktyki związane z używaniem Confluence.

Ze szkolenia wyciągną korzyść zarówno użytkownicy Confluence Cloud jak i Data Center, ponieważ będzie ono prowadzone naprzemiennie w obu wersjach aplikacji. W razie istotnych różnic w funkcjonalnościach pomiędzy wersjami, pochylimy się nad tematem i postaramy rozwiać wszelkie wątpliwości. Po szkoleniu będziesz mógł zacząć użytkować system Atlassian Confluence bez żadnego kłopotu.

 

Dla kogo jest to szkolenie:

Dla każdego pracownika biurowego, którego organizacja wykorzystuje w codziennej pracy system Confluence albo chciałaby zacząć to robić.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw pracy z edytorem tekstu Microsoft Word.

 

Program szkolenia:

 • Zarządzanie profilami użytkownika w Confluence;
 • Tworzenie, formatowanie i edycja stron;
 • Współpraca, komentowanie i udostępnianie stron;
 • Dodawanie treści do stron, w tym obrazów i plików;
 • Zarządzanie hierarchią stron;
 • Pracy z tabelami w Confluence;
 • Dodawanie makr do stron;
 • Tworzenie powiązań między stronami;
 • Zarządzanie wersjami stron i recenzje;
 • Zarządzanie uprawnieniami do stron (page restrictions);
 • Połączenie z systemem Jira, w tym:
 • Łączenie stron z zadaniami;
 • Tworzenie zadań z Confluence;
 • Kalendarze w Confluence (Team Calendars).

Szkolenie nie obejmuje:

 • Zarządzania przestrzenią w Confluence;
 • Zarządzania aplikacją.

 

Po szkoleniu:

 • Dostaniesz certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez platynowego partnera firmy Atlassian;

 • Podwyższysz swoje kompetencje dzięki czemu masz większe szanse na zdobycie dobrej pracy;

 • Będziesz mógł korzystać z systemu Confluence w stopniu podstawowym;

 • Poznasz dobre praktyki dotyczące pracy z systemem Confluence;

 • Masz możliwość konsultacji z trenerem 2 godzin, miesiąc od szkolenia oraz wykupienia dodatkowych konsultacji po promocyjnej cenie.

Szkolenie Confluence: Zaawansowane użytkowanie + administracja

LISTA MODUŁÓW, Z KTÓRYCH SKŁADA SIĘ KAŻDE ZE SZKOLEŃ:

Zaawansowane korzystanie z makr i tworzenie własnych

Konfiguracja systemu związana z przyszłym użytkowaniem systemu

Zarządzanie uprawnieniami i restrykcjami stron

Administracja systemem Atlassian Confluence

Opis szkolenia Confluence: Zaawansowane użytkowanie + administracja

Szkolenie pozwala na podniesienie swoich kompetencji w zakresie Atlassian Confluence na poziom wyższy niż standardowego użytkownika. Po ukończeniu kursu, kursant będzie w stanie zarządzać przestrzeniami w Confluence, dostosowywać aplikację do potrzeb organizacji, połączyć Confluence z Jirą, rozszerzyć Confluence o wybrane dodatki oraz zbudować bazę wiedzy połączoną z systemem Jira Service Management.

Wiedza, którą zdobędziesz przyda się niezależnie od tego, jaką rolę pełnisz w projekcie. Poznasz kluczowe pojęcia oraz wiedzę dotyczącą aplikacji – takie jak restrykcje, zaawansowane makra, integracje oraz architektura przestrzeni.

Ze szkolenia wyciągną korzyść zarówno użytkownicy Confluence Cloud jak i Data Center, ponieważ będzie ono prowadzone naprzemiennie w obu wersjach aplikacji. W razie istotnych różnic w funkcjonalnościach pomiędzy wersjami, pochylimy się nad tematem i postaramy rozwiać wszelkie wątpliwości. Po szkoleniu będziesz mógł zostać pełnoprawnym administratorem systemu Confluence.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Przede wszystkim dla Ciebie! Confluence to standard w branży jeżeli chodzi o organizowanie wiedzy w organizacji, więc umiejętności z zakresu administracji oraz zaawansowanego tworzenia treści to spory atut w rękach pracownika, szczególnie jeżeli pracuje w dużej organizacji. Nasze szkolenie pozwala na rozpoczęcie pracy w zakresie podstawowej administracji systemem Confluence.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość aplikacji Atlassian Confluence na poziomie podstawowym – sprawność w edycji tekstu, podziale strony, używaniu podstawowych makr, linkowaniu oraz dobrej orientacji w strukturze strony.

 

Program szkolenia:

 • Powtórka materiału podstawowego – style, makra, automatyzacja, dobre praktyki.
 • Dostępy do przestrzeni.
 • Indeksowanie treści.
 • Administracja przestrzenią.
 • Administracja aplikacją Confluence.
 • Zaawansowane makra.
 • Tworzenie własnych, prostych makr.
 • Zarządzanie contentem i etykietami.
 • Dodatki do Confluence.
 • Zarządzanie grupami z poziomu Jira.
 • Zarządzanie uprawnieniami z poziomu Confluence.

 

Po szkoleniu:

 • Dostaniesz certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez platynowego partnera firmy Atlassian;

 • Podwyższysz swoje kompetencje dzięki czemu masz większe szanse na zdobycie dobrej pracy;

 • Będziesz mógł bez żadnych ograniczeń administrować przestrzeniami i całym systemem Confluence;

 • Zdobędziesz umiejętności pozwalające na dopasowanie systemu Confluence do potrzeb twojej organizacji;

 • Masz możliwość konsultacji z trenerem 2 godzin, miesiąc od szkolenia oraz wykupienia dodatkowych konsultacji po promocyjnej cenie.