ZDOBĄDŹ WIEDZĘ O DZIAŁANIU SYSTEMU I ZOSTAŃ ADMINISTRATOREM ATLASSIAN JIRA!

2000/2700 PLN

Cena:

Szkolenie narzędziowe z systemu Atlassian Jira obejmujące zagadnienia administracyjne.

Realizowane w formie dwu- lub trzydniowego kursu online,

dla zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją systemu, projektowaniem i tworzeniem Workflow i zarządzanie dostępem.

Szkolenie Online, 28-30.09.2020

Atlassian Jira

dla Administratorów

+VAT

* Do wykorzystania w 90 dni od ukończenia szkolenia.

Każdy z uczestników zyskuje dwie darmowe godziny konsultacji ze specjalistami Info Design!*

Zakres

 • Wprowadzenie do JIRA Core – przeznaczenie i kluczowe funkcje systemu
 • Zasady licencjonowania systemu – omówienie wersji Server, Cloud, Data Center
 • Licencjonowanie pluginów – zasady licencjonowania i wsparcia producenta
 • Przegląd systemu z punktu widzenia użytkownika
 • Tworzenie zgłoszeń i praca z z nimi 
 • Wyszukiwarka – Issue Navigator 
 • Tworzenie filtrów i zarządzanie uprawnieniami do nich 
 • Tworzenie i konfiguracja pulpitów 
 • Użytkownicy w Jira – grupy i role (wprowadzenie) 
 • Ustawienia profilu użytkownika 
 • Projekty w Jira – czym są i jak ich używać 
 • Tworzenie projektów – omówienie metod tworzenia projektów oraz dostępnych opcji 
 • Administracja projektami 
 • Elementy konfiguracji projektu – Schematy – oraz sposób pracy z nimi 
 • Zarządzanie i konfiguracja typów zgłoszeń Tworzenie i konfiguracja przepływu pracy / schematy przepływów pracy 
 • Tworzenie i konfiguracja przepływu pracy z pluginami (Instalacja i konfiguracja pluginów) 
 • Tworzenie i konfiguracja ekranów / schematy ekranów 
 • Tworzenie i konfiguracja pól własnych / schematy pól własnych 
 • Uprawnienia i Powiadomienia i zabezpieczenia zgłoszeń w projektach 
 • Priorytety i ich konfiguracja / schematy priorytetów 
 • Cechy zgłoszenia 
 • Rejestrowanie czasu pracy 
 • Linkowanie zgłoszeń 
 • Atrybuty zgłoszeń 
 • Statusy Rozwiązania 
 • Schematy Zabezpieczeń Zgłoszeń 
 • Tłumaczenia standardowych elementów w Jira 

Dzień 1*

Dzień 2

 • Zarządzanie pulpitami oraz filtrami w Jira
 • Konfiguracja pulpitów / filtrów
 • Zapytania JQL
 • Zapisywanie i udostępnianie pulpitów / filtrów
 • Subskrypcje filtrów
 • Konfiguracja kont użytkowników 
 • Tworzenie użytkowników 
 • Grupy użytkowników 
 • Role projektowe użytkowników 
 • Integracja Jira z Active Directory 
 • Administracja systemem np. Konfiguracja główna 
 • Informacje o systemie 
 • Sprawdzanie spójności 
 • Zarządzanie dostępem: dostęp publiczny i prywatnym 
 • Konfiguracja 
 • Polityka haseł 
 • Zarządzanie dostępem: dostęp publiczny i prywatny 
 • Zarządzanie globalnymi uprawnieniami i role projektowe 
 • Konfiguracja wyglądu Interfejsu użytkownika 
 • Backup i przywracanie 
 • Import projektu 
 • Konfiguracja poczty email 
 • Indeksowanie systemu 
 • Zaawansowane ustawienia administracyjne 

Dzień 3 (Opcjonalny)

 • Wprowadzenie do Jira Service Desk
 • Tworzenie projektu Service Desk
 • Zarządzanie Portalem Klienta
 • Konfiguracja Portalu Klienta
 • Konfiguracja przepływu pracy – akceptacja i reklamacja zgłoszeń (konfiguracje workflow specyficzne dla Jira Service Desk) 
 • Administracja projektami w Jira Service Desk
 • Konfiguracja grup i rodzajów zgłoszeń 
 • Uprawnienia
 • Poczta email 
 • Powiadomienia 
 • Ustawienia satysfakcji 
 • Połączenie z Bazą wiedzy w Confluence 
 • Konfiguracja SLA 
 • Automatyzacje 
 • Raporty w Jira Service Desk 
 • Wprowadzenie do Jira Software 
 • Tworzenie projektu w Jira Software 
 • Tworzenie tablic Scrum i Kanban: Backlog, Sprint
 • Administracja tablicami Scrum i Kanban
 • Wersje i wydania podczas pracy z tablicami
 • Raporty w Jira Software 
 • Projekty typu Next Gen w Jira Cloud – w miarę wolnego czasu. 

* Ze względu na różny poziom wiedzy użytkowników oraz zapewnienie komfortu pracy uczestnikom zastrzegamy sobie prawo zmian w kolejności realizowania zagadnień i ich przesunięcia między poszczególnymi dniami.


Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem Jira Server, wersje Data Center oraz Cloud omówione są w sposób skrótowy, choć duża część zagadnień jest wspólna dla wszystkich wersji aplikacji.

Trener

Wojciech Woytynowski

Specjalista ds. Wdrożeń w firmie Info Design Systemy Informatyczne.

Trener związany z branżą IT od 2014 roku. Administrator Atlassian Jira.


Poznaj mnie na:

O Nas

Jesteśmy polską firmą informatyczną skupiającą się na dostarczaniu wartości biznesowej naszym Klientom dzięki oferowanym przez nas produktom i usługom.


W naszej codziennej pracy koncentrujemy się na dostarczaniu korzyści Klientom i ich Pracownikom, nie zaś na ślepym realizowaniu planów sprzedaży czy założonej marży. Uważamy, że sprzedaż zawsze podąża za zaufaniem i zadowoleniem Klientów.

Zdobądź kompetencje Administratora

Systemu Jira i zyskaj 2 darmowe

godziny konsultacji z ekspertami

Info Design!Szkolenie Online, 28-30.09.2020

Atlassian Jira dla Administratorów